Dokumenter

Dokumenter

Formandens beretning 2020

 

Siden sidste generalforsamling er 4 medlemmer gået bort:

Ib Michael Jensen, Wenche Wærling, Hanne Gerhardt, Leif Kiel. Lad os rejse os og minde

dem med et minuts stilhed.

 

Som bådejer er man altid interesseret i, hvordan vejret er og ser man på hele Dk i 2019

må man sige regn-regn-varme-overskyet. Men ikke i Dragør. Dragør var den kommune der fik næstmindst regn 635 mm (hele landet 943mm) og mest sol sammen med Bornholm

1890,9 solskinstimer blev det til.

Det gjorde sig også gældende d. 7.4. hvor vi havde standerhejsning. Mange var mødt op

i det gode vejr, men vi havde bare ingen stander, der var gået koks i leveringen, så vi

sendte dannebro til tops. Bagefter var der skinke og kartoffelsalat.

 

11.5  Var vores første fællessejlads der gik til flakfortet, som sædvanlig i høj sol ca. 50 medlemmer fordelt på 8 både.

 

30.5 Havde vi vores store fiskekonkurrence og her var vejrguderne ikke med os. Vinden tiltog til 12sekundmeter. Der var71 tilmeldte lystfiskere og en del måtte erkende, at de var blevet søsyge, men med flotte sponsorpræmier og fællesspisning blev det til en rigtig god dag.

 

5.6 Gik turen til Bakkerevyen. Det må have været årets varmeste dag. Vi var 75 der var ved at gå til af varme. Teltet var som en sauna.

 

17.6 Var der borgermøde i Tolderhuset om en ny lokalplan. Det handlede om at få en gammel byggelinje lavet om.

 

24.6 Sct Hans aften tændte vi grillen kl.18.30. Vi var 38 spisende medlemmer. Vi havde

DR s program for os selv til generalprøven. Annisette sang son en drøm.Senere var der ca. 100 i haven.

 

27.7 Fællessejlads til lynettens klubhus Vestersøhus, hvor vi grillede og hyggede os.

28 medlemmer var mødt op. Lidt hård hjemtur ca. 10-12 sek.

 

24.8 Pålidelighedssejlads. Vejret var fantastisk høj sol og ca. 2 sek. 6 både var mødt til start med en del gaster ombord. 2 både ramte deres tid nøjagtig. Præmien var en kasse øl

til hver båd, stemningen var høj.

 

13-16.9 Havde vi en Bornholmertur. Vi var 19 tilmeldte, men en blev syg. Dejlig tur med fint vejr , dejligt pensionat. Vi spiste selvfølgelig hos vores 2 medlemmer OD og Helle som har Ellas Konditori.

 

21.9 Havde vi afriggertur til Frem hvor klubben gav frokost og øl. 56 tilmeldte fordelt på 9 både. Fuld sol og meget lidt vind fra vest.

 

19.10 Årets ålegilde var en stor succes. Der var 20 på venteliste. Skumse og Hans med hjælpere lavede de bedste ål i verden med efterfølgende æblekage.

 

27.10 Havde standernedtagning, der var ikke meget at tage ned, da den var blæst i stykker. ca. 60 var mødt op til en dram og røde pølser i fuld solskin.

  

2.11 Gik vores store bankospil i luften. Ca 130 var mødt op til dette brag af et præmieorgie. Spillelysten var stor , der blev solgt for 19000 kr plader. Atter en gang havde vores sponsorer givet flotte præmier. Vi kan ikke takke nok.

 

9.11 Gik turen til Stubbekøbing, hvor der sædvanlig var god mad og underholdning. I år var det Kim Larsen melodier. 50 deltog.

 

1.12 Havde vi julestue, hvor der blev produceret juledekorationer. Sussi havde stået for indkøbene, så der var dekorationer lige fra højhælet sko til gamle trækasser. Tak til Sussi og Vicky som var dommere.

 

2019 var også året, hvor klubben måtte leje et depotrum til opbevaring af alverdens ting,

 som klubben råder over.

 

Det var også året hvor klubben gav en donation på 2000 kr. til renovering af fastelavns

foreningens musik vogn.

 

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, webmaster og andre frivillige for det store arbejde I gør for klubben.

 

Dette var min beretning.

 

 

Formandens beretning 2021.

 

Siden sidste beretning er 5 medlemmer gået bort:

Her nævnes kun dem der døde i 2020.

Bo Silleman, Anita Sanberg, Flemming Jelbo, Corbet Edwards. 

 

1.1 Som sædvanlig var der stuvende fuld af glade mennesker  til vores nytårskur. Dejlige røde pølser og en dram var lige sagen oven på Nytårsløjerne. Ca 80 var mødt op.

 

15.2 Havde vi vores årlige bowling turnering 64 var tilmeldt, hvoraf nogle ikke spillede.

Igen i år var det Ole der vandt stærkt efterfulgt af Vicky. Alt i alt en dejlig dag.

 

26.2 Holdt hjerteforeningen et ½ times hjertestarterkursus i Tolderhuset. Desværre var der nogle kommunikationsproblemer så vi var kun 12 medlemmer. Hvis interessen er der vil der blive afholdt flere kurser.

 

1.03. kom udmeldingen om den smitsomme Corona virus, der medførte, at store dele af samfundet skulle lukkes ned. Det medførte at vi måtte aflyse generalforsamlingen d. 14 marts. 2020.

 

8.06.2020 kl. 12 sendte bestyrelsen standeren til tops uden

nogen form for arrangement.

 

04.07. havde vi arrangeret en fællesejlads til Flakfortet,

men vi måtte aflyse ikke p.g.a. corona, men p.g.a. vejret. Vi blev hjemme

og grillede i klubben.

 

15.08 Havde vi fællestur til Ungdommens Ø. Vejret var pragtfuldt 0-2 sek og 28 gr. Vi var 9 både med 44 personer. Rundvisning og grill på havnefronten.

 

19.09. skulle vi have holdt fiskekonkurrence, men måtte aflyse p.g.a coronarekstiktioner.

 

Lør26.09. Afriggertur til Lynetten. 11 både 58 deltagere. Arrangementet bar præg af at det var amatører der havde fået opgaven. Osten blev serveret med karrysilden, fiskefileterne til desserten osv.

Dagen blev hyggelig alligevel, fuld fart i Tolderhuset.

 

Standeren blev taget ned i okt. Klubben har stort set været lukket lige siden.

 

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, webmaster og andre frivillige for det store arbejde I gør for klubben.

 

Dette var min beretning.

 

General Forsamling i DMK 2019 & 2020

Afholdt Lørdag d. 12. Juni 2021 på Dragør Skole


Formanden Niels Christensen startede med at byde velkommen til de ca. 50-60 medlemmer, som havde fundet vej til Dragør Skoles aula. Efter at have mindet de medlemmer som i de forløbne 2 år var gået bort, blev Ole Svendsen foreslået som dirigent. Da ingen andre stillede op eller havde indvendinger mod dette, blev han enstemmigt valgt. Han konstaterede, at general forsamlingen var blevet lovligt indkaldt og forsamlingen gik derefter videre i henhold til den dagsorden som var omdelt til de forsamlede.                                                 

Formanden afgav herefter beretning for de seneste to år 2019 og 2020, idet general forsamlingen sidste år blev aflyst, som følge af de Corona restriktioner som på daværende tidspunkt var trådt i kraft. Beretningen blev vel modtaget af forsamlingen og ordet blev herefter givet til foreningens kassérer Erik Mortensen. Han aflagde et positivt regnskab, som uden indvendinger blev enstemmigt vedtaget.              Bestyrelsen fremlagde under emnet Indkomne Forslag flere vedtægtsændringsforslag, som ingen i forsamlingen havde noget at udsætte på og disse blev derfor vedtaget. Det blev derefter af bestyrelsen foreslået, at medlemskontingentet for det kommende år 2021 skulle annulleres, som følge af de meget begrænsede aktiviteter i det forgangne Corona plagede år. Ingen i forsamlingen gav udtryk for misbilligelse overfor dette initiativ, og det blev som følge heraf vedtaget uden yderligere kommentarer. Samtidigt blev der opnået enighed om et kontingent for det kommende år 2022 på 150,kr..                     I forbindelse med valg til bestyrelsen blev det besluttet, at skære et enkelt suppleantmedlem væk, således at der i stedet for 4 fremadrettet kun skal være 3, hvoraf én bliver førstesuppleant. Samtidigt blev den nye bestyrelse gennem valg sammensat således:                                                                                                             

Formand:        NielsChristensen                                        Næstformand: Steen Kirk Pedesen i stedet for

Annette Jans                             

Kassérer:        Erik Mortensen                                         

Medlem:          Rasmus Blauenfeldt i stedet for

                        Per Jensen                               

Medlem:          Kenneth Larsen i stedet for

                        Karina Stimose                          

Medlem:          Søren Hedegård i stedet for

                        Steen KirkPedersen                  

Medlem:          Tove Jelbo                                                            Medlem:          John Lapain

Medlem:          Kenneth Johansen                                                Suppleant:       Michael Dalsgård istedet for Clsus Jans                         

Suppleant:       Jens Palm i stedet for Rasmus Blauenfeldt        Suppleant:        Inge Birthe Pedersen                                          Revisor:            Henning Lie                                                        Reviser Suppleant:Jan Christensen


Da ingen af de fremmødte havde nogen kommentarer under det afsluttende emne Eventuelt, blev general forsamlingen afsluttet efter 22 minutters varighed.